torsdag 4. september 2008

Pilegrimsmesse i Triacastela


Vi bestemte oss for å få med oss pilegrimsmessen i Triacastela foer maten. Det er en liten kirke viet til Santiago der. Da vi kom inn var presten travelt opptatt med å få delt ut informasion på ulike språk til pilegrimene. (Vi fikk engelsk) Da alle hadde satt seg pent ned foran i kirken ville presten ha tak i pilegrimer på de ulike språkene, jeg ble plukket ut som engelsktalende og måtte sitte foran i koret sammen med de andre tekstleserne.
Så begynte messen som vanlig med en del boenner, bla syndsbekjennelse. Jeg begynner å kjenne igjen leddene selv om spanskkunnskapene er rimelig begrenset. Vi leste alle den samme teksten om Emmausvandrerne på de forskjellige språkene (spansk, tysk, fransk og altså engelsk) Etterpå holdt presten en lengre tale om pilegrimsliv ut fra teksten.
Deretter fulgte selvsagt nattverdsdelen av messen. Dette har jeg syntes har vaert litt vanskelig, jeg vil gjerne vaere med på dette også, men vet at det har vaert sagt fra hoeyeste katolsk hold at vi protestanter ikke får vaere med på deres nattverd. Dette har jeg hittil respektert. Nattverdsliturgien gikk sin gang, katolikkene har et fint punkt i liturgien; jeg tror på norsk at presten sier noe slikt som : "Hils hverandre med fredens tegn", så gir alle sidemennene et håndtrykk eller en klem. Dette var veldig utbredt på messen i går.
Så kom tiden for utdeling av sakramentet. Presten tok foerst, og foer jeg visste ordet av det var det min tur... (Jeg proevde ikke med min manglende spansk å forklare ham at jeg egentlig ikke hadde lov, men det var fint å vaere med.) Så gikk messen mot slutten. Vi tekstlesere fikk utdelt hvert vårt ark med en pilegrimsvelsignelse på (Han hadde på norsk også, men jeg holdt meg til den engelske)
Da denne var lest på alle språkene som foer var brukt + italiensk var messen ferdig. Noen tyske damer stemte i med "Laudate omnes gentes" og presten satte seg ved utgangen og oensket "Buen Camino" (God tur) og stemplet i pilegrimspass.
Jeg syntes dette var et av hoeydepunktene på turen hittil.

Ingen kommentarer: